Papildoma grupė Kaune

  • 2022-02-15

Papildoma grupė Kaune

Nacionalinė švietimo agentūra vykdydama projektą „Saugios elektroninės erdvės vaikams kūrimas“, organizuoja mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų ir mokyklų vadovų mokymus pagal 40 ak. val. kvalifikacijos tobulinimo programą. Džiugu, kad suformuotos II etapo mokymų grupės ir įvairiuose Lietuvos miestuose jau prasidėję mokymų kontaktiniai renginiai. 

Šiuo metu papildomai sudaroma mokymų grupė Kauno mieste (grupė nr. 22), todėl kviečiame registruotis ir dalyvauti mokymuose. Mokymų kontaktiniai renginiai planuojami kovo 17-18 d. 

Mokymuose dalyvauti kviečiami mokyklų, dalyvaujančių projekte, mokytojai ir mokyklų vadovai. Mokyklų sąrašas viešinamas projekto svetainės skiltyje „Mokyklų žemėlapis“. Mokymai organizuojami mišriu būdu, derinant kontaktinius susitikimus (du susitikimai po 8 val., iš viso 16 val.) ir savarankišką mokymąsi virtualioje mokymosi aplinkoje „Moodle“ (24 val.).

REGISTRACIJA >>>

Daugiau informacijos apie mokymus

Kilus klausimams kreiptis kontaktais, nurodytais https://wifi.lm.lt/kontaktai/

Skip to content