Nacionalinė švietimo agentūra (toliau – NŠA), vykdydama 2018–2022 m. ES lėšomis finansuojamą projektą „Saugios elektroninės erdvės vaikams kūrimas“, Pr. Nr. 09.2.1-ESFA-V-726-05-0001, (toliau – Projektas), organizuoja mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų ir mokyklų vadovų mokymus pagal 40 ak. val. kvalifikacijos tobulinimo programą.

Programos tikslas – tobulinti mokyklų vadovų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo kompetenciją, ugdant saugios virtualios erdvės kūrimo vaikams nuostatas ir gebėjimus, panaudojant belaidžio tinklo infrastruktūrą švietimo įstaigoje. Programoje – saugaus ir atsakingo bendravimo internetinėje erdvėje rekomendacijos, patrauklaus mokymosi turinio kūrimas – vertinimas ir įsivertinimas, grafinių elementų, vaizdo įrašų kūrimas ir redagavimas, pamokos planavimo įrankiai, debesijos naudojimas, skaitmeninio ugdymo turinio atranka ir autorių teisės, skaitmeninių mokymo priemonių naudojimo ugdyme metodika, nuotolinio mokymo(si) būdai.

Mokymų tikslinė auditorija – mokyklų, dalyvaujančių projekte, mokytojai ir mokyklų vadovai. Mokyklų sąrašas viešinamas projekto svetainės skiltyje „Mokyklų žemėlapis“.

Mokymai organizuoti mišriu būdu, derinant kontaktinius susitikimus (du susitikimai po 8 val., iš viso 16 val.) ir savarankišką mokymąsi virtualioje mokymosi aplinkoje (toliau – VMA) „Moodle“ (24 val.). Mokymus vedė 15  projekto lektorių.  

 2022 m. įvyko trys mokymų srautai: 

  • sausio mėnesio kontaktiniai renginiai mokyklų komandoms vyko Druskininkuose, Kaune, Kelmėje, Panevėžyje, Rokiškyje, Šiauliuose, Tauragėje, Telšiuose, Ukmergėje, Vilniuje. Mokymuose dalyvavo 346 Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų vadovai, įvairių mokomųjų dalykų mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai.
  • vasario – kovo mėnesio kontaktiniai renginiai vyko Druskininkuose, Kaišiadoryse, Kelmėje, Klaipėdoje, Marijampolėje, Panevėžyje, Šiauliuose, Tauragėje, Ukmergėje, Vilniuje. Mokymuose dalyvavo daugiau nei 400 mokytojų, mokyklų vadovų.
  • balandžio – gegužės mėnesio kontaktiniai renginiai mokyklų komandoms vyko Kaune, Kelmėje, Klaipėdoje, Panevėžyje, Tauragėje, Telšiuose, Ukmergėje, Vilniuje. Mokymuose dalyvavo daugiau nei 400 Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų vadovų, įvairių mokomųjų dalykų mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų.

Nacionalinė švietimo agentūra, vykdydama projektą „Saugios elektroninės erdvės vaikams kūrimas“, Pr. Nr. 09.2.1-ESFA-V-726-05-0001, planuoja formuoti papildomas besimokančiųjų grupes ir  organizuoti mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų ir mokyklų vadovų mokymus pagal 40 ak. val. kvalifikacijos tobulinimo programą.

Informacija apie papildomus mokymus bus skelbiama artimiausiu metu! 

Akimirkos iš vykusių kontaktinių mokymų:

Skip to content