Dažnai užduodami klausimai

BEVIELIO INTERNETO RYŠYS MOKYKLOJE(-SE)

Mokyklų, dalyvaujančių projekte, sąrašą galima rasti projekto svetainės skiltyje „Mokyklų žemėlapis“.
Iš moksleivių registro turite paimti failą su vardais/pavardėmis ir moksleivio ID. Belieka apjungti failus į vieną arba dalinti pagal 2 sąrašus.
Ne negalima. Pedagogai, kaip ir moksleiviai, gali būti pašalinami iš naudotojų sąrašo, tik naujai importuojant failus iš registrų (su atnaujintu mokyklos mokinių/pedagogų sąrašu).
Reikia eksportuoti VISUS moksleivius iš registro ir įkelti į sistemą. Tik naujam moksleiviui bus sukurta paskyra pagal jo ID (ID moksleivių registre).
Rekomenduojam uždėti naują aktyvacijos kodą. Moksleivis bus pašalintas iš jūsų administruojamos e.tapatybių sistemos, kai naujos mokyklos administratorius įkels atnaujintą moksleivių sąrašą.
Rašyti laišką iš įstaigos oficialios pašto dėžutės į mokyklos@litnet.lt.
eduroam tinklas skirtas tik pedagogams, o administratorius gali jungtis tik prie lm tinklo. Patikrinimui rekomenduojame naudoti neaktyvuotą pedagogo paskyrą, aktyvuoti ir atlikti testavimą. Baigus reikia uždėti naują aktyvacijos kodą.

—–

PROJEKTO KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO MOKYMAI

Projekto metu bus vykdomi kvalifikacijos tobulinimo mokymai skaitmeniniai kompetencijai kelti. Mokymai bus organizuojami mišriu būdu, derinant akivaizdinius susitikimus ir mokymąsi virtualioje mokymosi aplinkoje (VMA).
Kvalifikacijos tobulinimo mokymų pradžia numatoma 2021-2022 mokslo metų pradžioje.
Kvalifikacijos tobulinimo mokymų programos apimtis – 40 besimokančiojo darbo valandų, iš kurių planuojama 16 val. skirti akivaizdžiam mokymui, o 24 val. mokymuisi virtualioje mokymosi aplinkoje Moodle ir savarankiškam darbui. Mokymuose numatomos 4 tematikų grupės: Saugios elektroninės erdvės vaikams naudojimas, Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas, Skaitmeninio ugdymo turinio naudojimas ugdymo procese, Skaitmeninis mokymas ir mokymasis
Kvalifikacijos tobulinimo mokymuose dalyvauti bus kviečiami mokyklų, dalyvaujančių projekte, vadovai ir įvairių mokomųjų dalykų mokytojai, kurie:
  • yra įgiję bent minimalias skaitmeninio raštingumo kompetencijas, numatytas reikalavimų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo programoms apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. ISAK-555 „Dėl Reikalavimų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo programoms aprašo patvirtinimo“,
  •  ir (bandė) taiko jas ugdymo turiniui kurti, ugdymui planuoti ir organizuoti, mokinių mokymo procesui bei pažangai stebėti ir vertinti, bendradarbiauti su kitais mokytojais ir pagalbos mokiniui specialistais, tėvais (globėjais, rūpintojais),
  • turi motyvaciją gilinti savo žinias, įgyta patirtimi dalintis su savo mokyklos kolegomis.
Visą informaciją, susijusią su mokymais turėtumėte sekti mūsų puslapio skiltyje “Mokymai”.
Registracija į mokymus turėtų būti vykdoma kiekvieno dalyvio savarankiškai, pateikiant informaciją apie save. Jei mokyklos vadovas (ar kitas atsakingas asmuo) nori registruoti mokytojų komandą jis turi kiekvieną asmenį registracijos formoje suvesti atskirai, nurodant informaciją apie jį. Registracijos forma neturi galimybės pridėti dalyvių sąrašo.
Esant tokiai situacijai susisiekite su mumis elektroniniu paštu projektas@wifi.lm.lt ir mes bandysime rasti tinkamą išeitį.
Esant tokiai situacijai susisiekite su mumis elektroniniu paštu projektas@wifi.lm.lt ir mes bandysime rasti tinkamą išeitį.
Mokymuose išduodami 2 pažymėjimai: mokymų baigimo moodle aplinkoje pažymėjimas (24 val.) ir 1 visų mokymų baigimo pažymėjimas (40 val.). Moodle apžymėjimą kiekvienas dalyvis spausdina asmeniškai, kai Moodle aplinkoje atlieka visas užduotis. Baigimo pažymėjimą išduoda Nacionalinė švietimo agentūra, kai surenka informaciją apie dalyvio dalyvavimą mokymuose, t.y. ar atliko visas užduotis Moodle aplinkoje, ar dalyvavo mokymų kontaktiniuose renginiuose.
Dalyviams kelionės išlaidos iš projekto lėšų nėra kompensuojamos.
Visi lektoriai veda mokymus pagal tą pačią paruoštą kvalifikacijos tobulinimo programą. Atkreipiame dėmesį, kas esminis skirtumas yra miestas ir numatomos kontaktinių renginių datos. Rinkitės tą lektorių, kuris yra priskirtas prie Jums tinkančio miesto, nes dalyvavimas mokymų kontaktiniuose renginiuose yra būtinas.
Taip, dalyvavimas kontaktiniuose renginiuose yra būtinas.
Skip to content