Nacionalinė švietimo agentūra (toliau – NŠA), vykdydama 2018–2022 m. ES lėšomis finansuojamą projektą „Saugios elektroninės erdvės vaikams kūrimas“, Pr. Nr. 09.2.1-ESFA-V-726-05-0001, (toliau – Projektas), organizuoja mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų ir mokyklų vadovų mokymus pagal 40 ak. val. kvalifikacijos tobulinimo programą.

Programos tikslas – tobulinti mokyklų vadovų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo kompetenciją, ugdant saugios virtualios erdvės kūrimo vaikams nuostatas ir gebėjimus, panaudojant belaidžio tinklo infrastruktūrą švietimo įstaigoje. Programoje – saugaus ir atsakingo bendravimo internetinėje erdvėje rekomendacijos, patrauklaus mokymosi turinio kūrimas – vertinimas ir įsivertinimas, grafinių elementų, vaizdo įrašų kūrimas ir redagavimas, pamokos planavimo įrankiai, debesijos naudojimas, skaitmeninio ugdymo turinio atranka ir autorių teisės, skaitmeninių mokymo priemonių naudojimo ugdyme metodika, nuotolinio mokymo(si) būdai.

Mokymų tikslinė auditorija – mokyklų, dalyvaujančių projekte, mokytojai ir mokyklų vadovai. Mokyklų sąrašas viešinamas projekto svetainės skiltyje „Mokyklų žemėlapis“. Numatoma į mokymus pakviesti 1350 asmenų, kurie sudarys 45 grupes po 30 besimokančiųjų.  

Mokymai organizuojami mišriu būdu, derinant kontaktinius susitikimus (du susitikimai po 8 val., iš viso 16 val.) ir savarankišką mokymąsi virtualioje mokymosi aplinkoje (toliau – VMA) „Moodle“ (24 val.). Mokymus ves 15  projekto lektorių.  

Kviečiame mokyklų, dalyvaujančių projekte, mokytojus, pagalbos mokiniui specialistus ir mokyklų vadovus registruotis į TREČIAJĮ MOKYMŲ ETAPĄ!

Atkreipiamas dėmesys, kad pasirinkdami registracijos grupę, būtinai atkreipkite dėmesį į numatomų kontaktinių susitikimų datas ir vietas, nes dalyvavimas kontaktiniuose renginiuose yra būtinas! Registracija vykdoma iki tol, kol grupės užsipildys. Grupės pildosi greitai, todėl prašome registracijos neatidėlioti!

Registruojantis į mokymus būtina susipažinti su dalyvavimo mokymuose taisyklėmis (https://wifi.lm.lt/dalyvavimo-mokymuose-salygos)

Svarbu: Projektas vykdydamas projekto sutartyje numatytas veiklas prisideda prie moterų ir vyrų lygybės principo įgyvendinimo ir skatina nediskriminavimo principo įgyvendinimą. Projektas atrenkant projekto darbuotojus ar dalyvius projekto veiklose nevertina jų pagal lytį, rasę, tautybę, kalbą, kilmę, socialinę padėtį, tikėjimą, įsitikinimus ar pažiūras, amžių, negalę, lytinę orientaciją, etninę priklausomybę ar religiją.
Grupė Lektorius (-ė)Miestas, kuriame vyks kontaktiniai renginiaiDatos, kada numatomi kontaktiniai renginiai (2 renginiai)Registracijos forma pagal grupes
  31  ALGIRDAS BARANČIUKAS Kelmė2022.04.19 ir 2022.04.22>>Registracija uždaryta
  32 JOLANTA BALČIŪNAITĖUkmergė2022.04.19-20>>Registracija uždaryta
  33LAURYNAS NORMANTAS Telšiai2022.05.06 ir 2022.05.13>>Registracija uždaryta
  34RIMA ČEPLIKIENĖ Vilnius2022.04.19-20>>Registracija uždaryta
  35AUŠRA ŽYLIENĖ Tauragė2022.04.20-21>>Registracija uždaryta
  36DALIA SKEIRIENĖ Vilnius2022.04.20-21>>Registracija uždaryta
  37VIOLĖTA DEKSNIENĖ Kaunas2022.04.21-22>>Registracija uždaryta
  38DIANA ŠEŠTOKIENĖ Vilnius2022.04.20-21>>Registracija uždaryta
  39  LINA GIEDRIMIENĖ Šiauliai2022.04.20 ir 2022.05.20>>Registracija uždaryta
40DALIA RUSTEIKIENĖ Kaunas2022.04.20-21>>Registracija uždaryta
41 RITA ADOMONIENĖ Vilnius2022.04.19-20>>Registracija uždaryta
42 INGRIDA LEKSTUTIENĖ Klaipėda2022.04.21-22>>Registracija uždaryta
43  JOLANTA LEONAVIČIENĖ Kaunas2022.04.21-22>>Registracija uždaryta
44KĘSTUTIS TAMOŠAITIS Panevėžys2022.04.20-21>>Registracija uždaryta
45INGRIDA KUPČIŪNIENĖ Kaunas2022.04.27 ir 2022.05.04>>Registracija uždarytaSkip to content