Mokymai, antras etapas

  • 2022-02-25

Mokymai, antras etapas

Projektas „Saugios elektroninės erdvės vaikams kūrimas“ (Pr. Nr. 09.2.1-ESFA-V-726-05-0001) tęsia bendrojo ugdymo mokyklų komandų mokymus pagal 2.2. veiklos „Mokytojų ir mokyklų vadovų mokymai“ metodininkų parengtą kvalifikacijos tobulinimo programą „Saugios elektroninės

  • 2022-02-15

Papildoma grupė Kaune

Nacionalinė švietimo agentūra vykdydama projektą „Saugios elektroninės erdvės vaikams kūrimas“, organizuoja mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų ir mokyklų vadovų mokymus pagal 40 ak. val. kvalifikacijos tobulinimo programą. Džiugu, kad suformuotos II

Skip to content