Situacijos analizė

Interneto naudojimo Lietuvos mokyklose situacijos analizė

Tyrimo metu atlikta:

  • Užsienio šalių patirties diegiant ir eksploatuojant kompiuterių tinklus mokyklose analizė;
  • Lietuvos mokyklų prisijungimo prie interneto analizė;
  • Naudojamo turinio analizė;
  • Mokyklų vidaus tinklo analizė;
  • Saugos priemonių analizė;
  • Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikių analizė.

„Mokyklų apžvalga: informacinės ir ryšių technologijos švietime“ ataskaita

(angl. Survey of Schools: ICT in Education)

Ataskaitoje pažymima, kad mažiau nei kas penktas mokinys lanko mokyklas, turinčias prieigą prie sparčiojo interneto, viršijančio 100 Mbps greitį. 79 proc. mokinių, besimokančių pagrindinėje mokykloje, ir 76 proc. mokinių, besimokančių vidurinėje mokykloje, niekada ar beveik niekada neužsiima programavimu. Tačiau daugiau kaip šeši mokiniai iš dešimties yra mokomi mokytojų, kurie savo žinias gilina informacinių ir ryšių technologijų srityje. Tik apie pusę vidurinę mokyklą lankančių mokinių tėvų pakankamai žino apie savo vaikų elgesį internete.

Atskaitoje pažymima, kad Lietuvoje mokyklos yra gerai aprūpintos skaitmenine įranga (kompiuteriai, kameros, skaitmeninės lentos). Beveik trečdalis mokyklų turi spartųjį internetą, viršijantį 100 Mbps greitį, ir pagal šį rodiklį lenkia Europos Sąjungos vidurkį. Tačiau mažiau Lietuvos mokinių kompiuterį mokykloje naudoja mokymosi tikslais negu Europos Sąjungos vidurkis. Ataskaitoje nurodoma, kad ypatingai daug mokinių Lietuvoje pamokų metu mokymosi tikslais naudoja išmanųjį telefoną ir pagal šį rodiklį ženkliai lenkia Europos Sąjungos vidurkį. Taip pat ataskaitoje pažymima, kad Lietuvos mokyklos labai skatina naudoti skaitmenines technologijas mokymo ir mokymosi procese. Vis dėlto mokyklose mažiau mergaičių nei berniukų užsiima programavimu.

Plačiau su Europos Komisijos ataskaita galima susipažinti čia.

Plačiau su Lietuvos analize galima susipažinti čia.

Skip to content