Apie vykusius informacinius renginius

ZOOM seminaras
  • 2021-03-19

Apie vykusius informacinius renginius

2021 m. sausio – vasario mėn. Nacionalinė švietimo agentūra, vykdydama projektą „Saugios elektroninės erdvės vaikams kūrimas“, finansuojamą Europos Sąjungos fondo lėšomis, vaizdo konferencijų ir pokalbių platformoje „Zoom“ surengė nuotolinius informacinius renginius, kurių metu pristatytos pagrindinės projekto veiklos, rengiamos Kvalifikacijos tobulinimo programos gairės, planuojami mokymai mokyklų vadovams ir pedagogams, aptarti asmens duomenų apsaugos saugioje elektroninėje erdvėje ir informacinių technologijų saugumo grėsmių mokyklos tinkle klausimai. Pristatytas saugus belaidis tinklas, kaip vykdoma prieigos stebėsena, e. tapatybių valdymas, duomenų srautų kontrolė ir pateiktos praktinės rekomendacijos mokyklų atstovams.

Renginiuose, kurių suorganizuota 10, dalyvauti buvo kviesti savivaldybių švietimo padalinių ir dalyvaujančių projekte mokyklų atstovai. Į renginius prisijungė daugiau nei 1700 dalyvių.
Renginių metu vyko diskusijos, o mokytojus domino planuojami Kvalifikacijos tobulinimo mokymai, numatomi pradėti naujais mokslo metais. Mokyklų atstovai, atsakingi už sistemų infrastruktūrą, kėlė praktinius klausimus ir turėjo galimybę gauti atsakymus iš projekto specialistų.

Renginio dalyviai buvo prašomi įvertinti renginį, kuriame jie dalyvavo, ir dėkojame, kad dauguma, daugiau nei 1300 dalyvių, paliko atsiliepimus. Smagu, kad renginius vertino teigiamai ir net 1240 dalyvių skyrė aukščiausius vertinimo balus. Dalinamės atsiliepimų diagrama.

Ačiū už dalyvavimą ir esant klausimams raginame kreiptis projekto kontaktais, nurodytais skyrelyje Kontaktai >>

Skip to content